Кошумча кызматтар

Эми Сиздин телефон абоненттерди гана кошпостон, андан да көп нерселерге ээ. Өз чыгашаңызды көзөмөлдөп жана убактыңызды оптималдаштырыңыз:

• В).- Сиз дайыма ким чалганынан кабардар болосуз (Номур аныктоо). 
• Сиз өзүңүзгө маанилүү коңгуроону өткөрүп жибербейсиз (даректи өзгөртүү) жана «өмүр бою» сүйлөшкөн абоненттин номурун кайра кайталабай эле дайыма телефон чала аласыз (автокоңгуроо). 
• Сиз телефонуңуздан тигил же бул кызматтарга чыгууну чектеп кое аласыз ((чыгуу байланышын жабуу, эл аралык байланышка парол коюу)) жана кызматтын башка түрлөрүнөн колдоно аласыз .
•  Кошумча номур бардык коңгуроолорду реалдуу номурга багыттайт, анын үстүнө кошумча номур боюнча Сизге керектүү адамдар менен гана баарлаша аласыз.

Болгону Сизге: 

• ариптик телефон линиясы; 
• тоналдык баскычы бар телефон аппараты керек.

Кошумча кызматтарды кошуу боюнча малымат  1177 номуру боюнча.

dats.jpg