Тарифтер1

Аймак: Бишкек ш.
Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары аналогдук каналдарды ижаралоо (Кыргыз Республикасынын аймагынан өткөн каналдардын тарифи)
Маалымат берүү (МБ) режиминде номиналдуу жүктөө менен 32 мкВт жана жиберүү ылдамдыгы 9600 Бодго чейин каналдарды ижаралоо

   Төлөө өлчөмү, (сом)
Ижаралануучу каналдарды жана тракттарды даярдоо жана кошуу 800-00
Өлкөлөр, зоналар Тариф, айына

КРдин аймагынан өтүү, сом – транзит үчүн

А зонасыБ зонасы
КМШ өлкөлөрү

4 928-009 856-00ЭББнын сунушуна ылайык

Эскертүү
1. Тарифтер КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү.
2. Каналдарды номиналдан жогору жүктөлгөн жана маалымат берүү ылдамдыгын жогорулаткан учурларда төлөм коэффициент колдонуу менен алынат:
    канал 50 мкВт чейин жүктөлгөндө - 2,0;
     канал 100мкВт чейин жүктөлгөндө - 3,0;
   9600 Бод ылдамдыгында жана андан жогору болгондо – 1,9.