Тарифтер1

Аймак: Бишкек ш.
Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары аналогдук каналдарды ижаралоо (Кыргыз Республикасынын аймагынан өткөн каналдардын тарифи).
Каналды телефон режиминде ижаралоо

Размер оплаты, (сом)
Ижаралануучу каналдарды жана тракттарды даярдоо жана кошуу 600-00
Өлкөлөр, зоналарТариф, ай 

КРдин аймагынан өтүүчү, сом транзит үчүн

А зонасыБ зонасы
КМШ өлкөлөрү

4 052-008 104-00ЭББнын сунушуна ылайык

Эскертүү:
1. Тарифтер КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү.