Тарифтер1

Аймак: Бишкек ш.
Кыргыз Республикасынын аймагында ариптик агынды ижаралоо

Төлөө өлчөмү (сом)
облус аймагында (анын ичинде ТАЕ боюнча)
Ижаралануучу каналдарды даярдоо жана кошуу 11 313-81 
Берүү ылдамдыгына жараша ариптик каналды ижаралоо, К/бит/сек, айына 
64 5 408-00
1289 303-72
192 11 721-11
25614 183-75
320 17 166-82
38420 255-49
44823 287-59
51226 319-69
576 28 688-05
64030 984-75
704 33 153-23
76835 472-57
832 37 599-56
896 39 858-55
960 41 853-55
102443 946-61
1088 46 130-17
115247 974-33
1216 49 897-67
128051 892-68
1344 53 963-10
140856 124-04
1472 58 371-72
153660 121-59
1600 61 924-25
166463 783-49
1728 65 695-52
179267 671-67
1856 69 700-61
192071 789-90
1984 73 947-06
204875 425-40
облус ичинде
Ижара каналдарын даярдоо жана кошуу 18 856-35
2 Мбит/сек бир агын ижаралоо
Облус аралык SDH шакегинде (Талас, Чолпон-Ата, Нарын, Каракол шаарларынан сырткары) 86 852-35
Чолпон-Ата шаарына (облус арасындагы SDH шакегинде 2 Мбит/сек агын ижарасына кошумча)
28 850-22
Каракол шаарына (облус арасындагы SDH шакегинде 2 Мбит/сек агын ижарасына кошумча)
44 614-12
Талас шаарына (облус арасындагы SDH шакегинде 2 Мбит/сек агын ижарасына кошумча)
16 367-31
Нарын шаарына (облус арасындагы SDH шакегинде 2 Мбит/сек агын ижарасына кошумча)8 296-79


Эскертүү:
1. Тарифтер КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү.