Тарифтер1

Аймак: Бишкек ш.
Кыргыз Републикасынын чегинде аналогдук каналдарды ижаралоо
Шаар аралык жана ички зоналык каналдарды маалымат берүү режимде ижаралоо  

                   Төлөө өлчөмү, (сом)
Ижараланган каналдарды жана тракттарды даярдоо жана кошуу 500-00
Каналдарды жана тракттарды убакыттап ижаралоодо өчүрүү жана кошуу 60-00
Каналдын 32  мкВт номиналдык жүктөлүшүндө жана 9600 Бодго чейин берүү  ылдамдыгында шаар аралык жана ички зоналык каналдарды маалымат берүү режиминде ижаралоо, айына :Ар бир толук жана толук эмес саат үчүн


Убакыттап ижаралагандаСутка бою ижаралаганда


жүк көп болгон учурдажүк аз болгон учурда
Облус чегинде27-003-009-00
Облус арасында54-006-00 18-00

Эскертүү:
1. Тарифтер КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү.
2. . Каналдар номиналдан жогору жүктөлгөндө, же маалымат берүү ылдамдыгы жогорулаганда тарифтер кошумча коэффициент колдонуу менен эсептелет:
         каналды жүктөгөндө:
         50 мкВт – коэффициент 2,0
         100 мкВт – коэффициент 3,0
         маалымат берүү ылдамдыгы 9600 Бод же андан ашык болсо – коэффициент 1,9.
3. . Аналогдук тракттарды ижаралоо төлөмү толук жүктөлгөн тайпалык тракттардын бирдиктери түзгөн тоналдык жыштыктагы өз алдынча каналдардын суммасынан аныкталат.
4. . Эң жогорку жана эң төмөнкү жүктөлүү мезгилдери, келишим түзгөн байланыш мекемелери тарабынан орнотулат (жергиликтүү убакыт боюнча).
5. Башка учурларда төлөмдөр келишимдик тарифтерде алынат.