Кыргыз Республикасынын чегинде аналогдук каналдарды ижаралоо

Шаар аралык жана ички зоналык каналдарды телефондук режимде ижаралоо (a)

Шаар аралык жана ички зоналык каналдарды маалымат берүү режиминде ижаралоо (b)

АКыргыз Республикасынын чегинде санариптик агынды ижаралоо (c)

Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары аналогдук каналдарды ижаралоо

Каналдарды телефондук режимде ижаралоо (d)

Каналдарды маалымат берүү режиминде ижаралоо (ПД) (e)

Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары санариптик агынды ижаралоо (f)