Башка кызматтар

"Кыргызтелеком"  ААК төмөнкү кызматтарды сунуш кылат: 
yes.pngКаналдарды ижаралоо
yes.pngТелеграф
yes.pngБашка берене менен бош аянттарды бизнес өкүлдөрнө жана иш чөйрөгө ижаралоо сунушталат.
intelect.jpeg