Центральный аппарат

Бөлүмдө "Кыргызтелеком" ААК контакттары жөнүндө маалымат жайгашкан. облустук филиалдар адреси жана телефондор. ОФ жетекчиси жана башка кызматтар телефону.  
               
Жайгашкан жери: 720000 Кыргыз Республикасы                                                  Бишкек шаары,  Чуй проспекти, 96
 
Телефон:              
+996 312 681616

Факс:                    +996 312 662424

 Интернет адреси:  http://www.kt.kg

Электрондук почта: info@kt.kgpr@kt.kgreklama@kt.kg


Бишкек картасы 
     кененирээк 
ip.jpg