Кыргыз Республикасынын калктуу пунктарынын, шаар жана облустарынын кодун: www.109.kt.kg
сайтынан биле аласыз .

Дүйнө жүзү мамлекеттери жана шаар коддорун Сиз адистештирилген сайттан таба аласыз: www.citycode.ru