CDMA 450 – бул жада калса республиканын жете албаган аймактарында байланышты камсыз кыла турган жогорку сапаттагы байланыштын зымсыз технологиясы. Анын талашсыз артыкчылыг болуп бекер жергиликтүү сүйлөшүүлөр жана тармак ичинде SMS билдирүүлөр. Ошондой эле зымсыз байланыш телефониясы абоненттери үчүн жөнөкөй телефондун кеңири мүмкүнчүлүктөрү бар, атап айтканда:шаар жана эл аралык телефониясына, Интернетке, кошумча кызматтарга.logo CDMA.gif