Интернетке кирүү үчүн CDMA 450 стандартындагы байланыш кызматы абоненттери үчүн 

Интернет 1

Аймак: г. Бишкек
Кызматтын аталышыТөлөө акысы, сом
Алдын ала төлөө боюнча Интернет
катоо жана кошулуу бекер
абоненттик төлөм  (айына), колдонуу убакытын эске албастан Интернетке 5 саат кошулууну камтыйт  111-00
убакыт боюнча төлөө, (саатына):
иш убактысы:

08:00 дөн  19:00 го чейин
19-00
19:00 дөн 02:00 го чейин
12-00
 02:00 дөн 08:00 го чейин
4-00
эс адуу жана дем алыш күндөрү:
 08:00 дөн 02:00 го чейин
12-00
02:00 дөн 08:00 го чейин
4-00
Абонемент «150» (айына 150 саатка кошулуу)
Катоо жана кошулуу бекер
абоненттик төлөм  (айына) 1 200-00
Абонемент «300» (айына 300 саатка кошулуу)
Катоо жана кошулуубекер
абоненттик төлөм  (айына) 1 998-00
«Түнкү» (00:00 дөн 08:00 го чейин сааткы эске алуу менен кошулу), айына
Катоо жана кошулуубекер
абоненттик төлөм  (айына)370-00
«Эс алуу + дем алыш» (08:00 дөн 24:00 го чейин сааткы эске алуу менен кошулу), айына
Катоо жана кошулуубекер
абоненттик төлөм  (айына) 370-00
«Түнкү» + «Эс алуу + дем алыш»
Катоо жана кошулуу бекер
абоненттик төлөм  (айына)555-00
програмдык жабдыкты орнотуу, адисти чакыруу, туралоо
бир жолу чакыруу 185-00

Эскертүү:
1. Тарифтер, КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү
2. Итнернет тармагына коммутациялуу кошулуу мүнөтүнө саналат, тоук эмес мүнөт толук мүнөтко алмаштырылат.

кызматка кошулуу үчүн 
ОАО "Кыргызтелеком" областтык филиалдары же Бишкек шаарындагы кызмат борборлоруна же эсеп кассаларына алдын ала төлөө жана келишим түзүү керек
.

кошумча маалымат алуу үчүн бирдиктүү сурап-билүү телефонуна кайрылыңыз: 08 100 (орусча), 08 101 (кыргызча). Чалуу акысыз, сутка боюу.