IP-TV (ошондой эле көп учурда Internet TV, Stream TV ж.б.д.у.с.) – белгиленген UDP-порттон, кандай гана болбосун видео же аудио контентти (эфир, жазылып алынган берүүлөр, суроо боюнча видео, радио) компьютерде  же                тележалганычтарда көрүүгө (жана угууга) мүмкүндүк бере турган видеоагындын түрү (адатта multicast). Формалдуу түрдө, битрейт жогору жагынан тармактын өткөрүү жөндөмдүүлүгүнөн чектелген, андыктан көрсөтүүлөр MPEG-2,ошондой эле MPEG-4  калыбында жана андан да башка агындык калыптарда (WMV) жүргүзүлсө болотАзыркы кезде массалык түрдө кошулуунун натыйжасында ADS L2 көп орун алдууда.

 

           Ethernet-коммутатор (үй ичиндеги маршрутизатор, роутер) - FTTb/ETTh технологиясы боюнча кошулууга мүмкүндүк бере турган түзүлүш, ал: 

          -бир нече компьютерди локалдык зым тармагына жана Интернет тармагына кошууга;

          -тармакка түзүлүштөрдү зымы жок кошууга;

          -SIP-телефония кызматынан пайдаланууга;

          -санариптик интерактивдүү IP-TVнин кызматынан пайдаланууга мүмкүндүк берет.

 

Triple Play маршрутизатору (роутер) – пайдалануучуларга берүүнүн кепил кылынган ылдамдыкта Интернетке кирүүгө, IP-TVнин берүүлөрүн көрүүгө жана SIP-телефониянын кызматынан пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Ошентип, бир эле маалда үн, видео жана Интернет-трафик (Triple Play) берилет.

 

Wi-Fi маршрутизатору (Wi-Fi – роутер, зымы жок маршрутизатор) -  Triple Play маршрутизатору, зым аркылуу же зымы жок тармактар үчүн Интернетке жалпы  кирүү мүмкүндүгүн күүлөө мүмкүндүгүн берет.


4 порттуу ADSL модемиADSL/ADSL2+ технологиясы боюнча кошулууга мүмкүндүк бере турган түзүлүш, ал:

- бир нече компьютерди локалдык зым тармагына жана Интернет тармагына кошууга;

- тармакка түзүлүштөрдү зымы жок кошууга;

-SIP-телефония кызматынан пайдаланууга;

-санариптик интерактивдүү IP-TVнин кызматынан пайдаланууга мүмкүндүк берет.


Абоненттик IP-TV STB (Set-Top-Box) жалганычы – санариптик ккөрсөтүүсүнүн сигналын кабыл алып теленин экранына берген, IP-TV санариптик теле оператордун тармагына кошулуучу абоненттик көп функционалдуу түзүлүш. 


SDTV — Standard Definition Television – тунук стандарттагы теле, 640х800 же 768х576 чекитти өткөрүү жөндөмдүүлүгү менен демейдегидей тунуктуктагы санариптик теленин стандарты. 

HDTV — High Definition Televisionжогорку тунуктуктагы теле, 1280х720 же 1920х1080 чекитти өткөрүү жөндөмдүүлүгү менен жогорку тунуктуктагы санариптик теленин стандарты.

VoD (Video on Demand) суроо боюнча видео – көрүүчүгө теленин экранындагы интерфейс аркылуу персоналдык көрүү үчүн каалаган контентин (белгиленген тизмеден) тандоого мүмкүндүк берет, анын үстүнө төлөм заказдын фактысына гана жүргүзүлөт.


EPG (Electronic Program Guide) —берүүлөрдүн электрондук программасы.  

 

Last X days TV - акыркы күндөрдөгү теле, EPGны колдонуп, өткөн телеберүүлөрдү көрүү мүмкүнчүлүгү. NPVR кызматынын бир түрү, бирок, өткөн программаларга гана колдонулат жана көрүү үчүн төлөм жүргүзүлөт.

 

Multicast (тайпалык маалымат берүү) – пакеттердин көчүрмөсү белгиленген даректердин көпчүлүгүнө жиберилген, кең калыпта көрсөтүүнүн атайын формасы.

 

NPVR (Network Personal Video Recording) тармактык видеомагнитофон – кызматты заказ кылгандыгы үчүн төлөм менен EPG боюнча боло турган телепрограммаларды «жазууга» заказ кылууга мүмкүндүк берет.  


Parental Control (баштапкы көзөмөл) абоненттин кароосуна жараша конкреттүү каналдарга же кошумча кызматтарга кирүүгө чектөө коюу. 

Start Over болуп аткан берүүнү башынан көрүү/ программаны башынан баштоо.  

 

IPTV технологиясы (англ. Internet Protocol Television) (IP-TV, IP-телевидение) IP протоколу боюнча маалымат берүү тармагындагы интерактивдүү санариптик теле, теленин жаңы мууну. . IPTVнин башкы жетишкендиги болуп видеокызматтардын интерактивдъълъгъ жана ошумча кызматтардын кеңири топтому болуп эсептелет.