Компания жаңылыктары

2 Августа 2013

К А Б А Р Л А Н Д Ы Р У У!


Урматтуу акционер! “Кыргызтелеком” ААКсы 2013-жылдын 23 августта саат 10-00дө Кыргыз Республикасы Бишкек ш. Чүй пр. Ала-Тоо аянты, Тарых музейинин имаратында акционерлердин кезексиз чакырылган жыйналышы болоорун кабарлайт.

Жыйналышты өткөрүү формасы – акционерлердин чогуу катышы.

КҮН ТАРТИБИ:

1. Эсептөө комиссиясынын составы жөнүндө;
2. ”Кыргызтелеком” ААКнын филиалы “Республикалык радиорелейдик магистралдардын теле жана радиоуктуруу өндүрүштүк Бирикмесин жоюу жөнүндө;
3. “Кыргызтелеком” ачык акционердик коомунун филиалы “Республикалык радиорелейдик магистралдардын теле жана радиоуктуруу өндүрүштүк Бирикмесинин (РПО РМТР) базасында “РПО РМТР” ААКнын уставдык капиталында ”“Кыргызтелеком” ААКнын 100% үлүштүк катышы менен уюштуруу;
4. «Кыргызтелеком» ААКнын Уставына өзгөртүүлөрдү киргизүү (“Кыргызтелеком” ААКнын уставынын тизмесинен “Республикалык радиорелейдик магистралдардын теле жана радиоуктуруу өндүрүштүк Бирикмесин чыгаруу)
5.Коомдун Ревизиялык комиссиясынын составы жөнүндө.

Акционерлерди каттоо 2013-жылдын 23-августунда саат 09-00дөн 10-00гө чейин жүргүзүлөт. Жыйналышка катышуу укугуна ээ акционерлердин тизмесин түзүү: 19-август 2013-жыл.

Жыйналышка даярданууда акционерлерге тааныштырыла турган материалдар менен “Кыргызтелеком” ААКсында таанышсаңыздар болот.Сурап-билүү телефону(0312) 60-11-22.

Жыйналыштын ишине катыша албаган учурларда добуш берүү укугуңузду Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талабына ылайык таризделген ишеним каттын негизинде ыйгарым укуктуу өкүлгө өткөрүп берсеңиз болот.

Эскертүү: акционерлер өздөрү менен кошо паспортторун, ал эми акционерлердин өкүлүнө паспорту жана ишеним каты болуусу зарыл.

Возврат к списку