Интернет тармагы ар кандай көпчүлүк адамдарга жана мекемелерге тийиштүү компьютердик тармакты жана маалымат ресурстарын камтыган глобалдуу бирикмени туюндурат. Бул бирикме борборлоштурулбагандыктан, Интернет тармагын колдонуунун милдеттүү эрежелердин (мыйзамдардын) жыйнагы жок. Бирок, Интернет тармагында иштөөнүн, ар бир колдонуучунун аракеттери башка колдонуучунун ишине тоскоолдук кылбоого багытталган, жалпы кабыл алынган ченемдери бар. Бул ченемдердин фундаменталдык абалы мындайча: кандай гана болбосун Интернет ресурстарын колдонуу эрежелерин ошол ресурстардын ээлери гана аныктайт (мында жана андан ары «ресурс» сөзү менен тигил же бул мааниде бир бүтүндү туюндурган программалык жана аппараттык каражаттардын жыйындысы белгиленет). Интернет тармагынын ресурстары болуп, мисалы, почта жащиги, жеке компьютер, виртуалдык же жеке сервер, локалдык эсептөө тармагы, байланыш каналы ж.б.д.у.с. эсептелет).

Бул документ, бардык колдонуучулар тарабынан аткарууга сөзсүз деп эсептелинген жалпы кабыл алынган тармак аралык аракеттенүүлөрдүн ченемдери болуп эсептелет. Ушундай жана ушуга окшош ченемдер, калган бардык кирүү мүмкүнчүлүгү бар тармактык ресурстарга киргенде, мурунтан белгилүү эрежелер жок болгон учурларда колдонулат.

Практика көрсөткөндөй, Интернет тармагынын көпчүлүк пайдлануучулары башка пайдалануучулардан жалпы кабыл алынган трамактык нормалардын сакталышын күтүшөт, анткени аларды бузуу, тармакта анын ичинде техникалык жактан, дегеле эле адам факторунан келип чыккан олуттуу кыйынчылыктарга алып келет. Бул документ тармакта иштөөнүн универсалдуу эрежелерин иштеп чыгуу максатын же болбосо мыйзамдардагы жобону кайталоону көздөбөйт. Документ Интернет тармагын сактап калуу камкордугун көргөн Эл аралык тармактык коомдо пайда болгон ички тармактык нормативдер гана болуп эсептелет..