ADSL технологиясы – бул Интернетке дайыма кошулуу жана жогорку ылдамдык, ай сайын төлөмдөрдүн төмөндүгү жана бекер кошулуу, эң негизгиси – телефон чубалгысынын боштугу.

ADSL технологиясы боюнча кошулуунун артыкчылыгы::

• ADSL - дайыма кошулуу.
• ADSL - кошулуунун жогорку ылдамдыгы.
• ADSL -телефон чубалгысынын боштугу жана аны Интернетке такай кирүү мүмкүнчүлүгү менен бирге колдонуу. 
• ADSL - локалдык тармакка кошулган бир нече компьютерди бириктирүү.
• ADSL - кошулуунун жана ай сайын төлөмдөрдүн төмөн баасы. 
• ADSL - берилүүчү маалыматтын коопсуздугу.