Абоненттин калоосу боюнча номур берүү1

Аймак: Бишкек ш.
                                                                                                                              Төлөө өлчөмү, сом
Кызматтын аталышыАналог АТСтерСанарип АТСтер
Абоненттин калоосу боюнча номур берүү ( негизги телефондон колдонуу акысына кошумча)
VIP номер берүү

Бишкек ш. 2 000-00 2 000-00
Облустук борборлор 1 000-00 1 000-00
Райондун борборлору, шаарлар, шаар тибиндеги поселоктор 500-00500-00


Эскертүү:
1. Тарифтер, КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү.
2. Абоненттин каалоосу боюнча номур берилгенде кошумча акы – номур алмашкандыгы үчүн, номурду аналогдук АТСтен ариптик АТСке жана тескерисинче которгондугу үчүн, өзүнчө бөлгөндө ж.б. бекитилген прейскурантка жараша алынат;
3. Эгерде АТСте бош номур сыйымдуулугунан: 
       - VIP-номурлар жана «Сервис-номурлар» гана калган болсо; - «Сервис-номурлар» берилгенде алынчу кошумча акы алынбайт,
       - «VIP-номурлар» берилгенде – «VIP-номурлар» берилгенде алынчу кошумча акы алынбайт.
4.Бир жеке жакка же жеке номурлардын серияларына үч орундуу кыска номур берилгенде акы, 63 берененин 127-128а поз.көрсөтүлгөн тарифтерге ылайык алынат.