Абоненттин калоосу боюнча номур берүү1

Аймак: Бишкек ш.
                                                                                                                              Төлөө өлчөмү, сом
Кызматтын аталышыАналог АТСтерСанарип АТСтер
Абоненттин калоосу боюнча номур берүү ( негизги телефондон колдонуу акысына кошумча)
«Сервис номурун» ыйгаруу

Бишкек ш. 1 500-00 1 500-00
Облустук борборлор 750-00 750-00
Райондук борборлор, шаарлар, шаар тибиндеги поселоктор 375-00375-00


Эскертүү:
1. Тарифтер, КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү.
2. Абоненттин каалоосу боюнча номур берилгенде кошумча акы – номур алмашкандыгы үчүн, номурду аналогдук АТСтен ариптик АТСке жана тескерисинче которгондугу үчүн, өзүнчө бөлгөндө ж.б. бекитилген прейскурантка жараша алынат;
3. Эгерде АТСте бош номур сыйымдуулугунда:
      - VIP-номурлар жана «Сервис-номурлар» гана калган болсо – «Сервис-номурлар» берилгенде алынчу кошумча акы алынбайт.
      - «VIP-номурлар» берилгенде – «VIP-номурлар» берилгенде алынчу кошумча акы алынбайт.
4. Бир жеке жакка же жеке номурлардын серияларына үч орундуу кыска номур берилгенде акы, 63 берененин 127-128а поз.көрсөтүлгөн тарифтерге ылайык алынат.