Шаар аралык сүйлөшүү тарифтери1

Аймак: г. Бишкек
АймакКүндүзгү тариф, (сом)Түнкү/дем алыш тарифи, (сом)
КР облусту ичинде 4-052-70
КР облусту арасында 6-00 4-00
Эскертүү:
1. Тарифтер, КРдын мыйзамдарында каралган, салыктар эске албастан көрсөтүлдү.
2. Телефонист аркылуу сунушталган шаар аралык жана КМШ өлкөлөрүнө эл аралык сүйлөшүүлөр үчүн акы 2 эселенген тариф боюнча алынат.
3. Телефонист аркылуу сунушталган эл аралык сүйлөшүүлөр үчүн акы жогорудагы тарифтер менен төлөнөт.
4. Алдын ала заказ боюнча шаар аралык жана эл аралык сүйлөшүүлөр же үй телефонунан шаар аралык жана эл аралык байланышы үчүн КР чегиндеги минималдык тариф - 1,95 сом акы кошумча алынат (4.02.2008ж №17-пр КР НАС мыйзамы менен бекитилген, № 125-I Прейскуранттын II бөл. 2 беренесинин 17 поз. ылайык).
5. Төлөнө турган сүйлөшүү убакыты, каалаган адам же кошулган түзүлүш жооп берген моменттен баштап эсептелинет. Төлөм сүйлөшүүнүн толук жана толук эмес мүнөтү үчүн алынат.
6. Тарифтин иштөө убакыты: "Күндүз": - иш күндөрү 06:00 дөн 22:00 гө чейин.;   "Түнкү/ Дем алыш": - иш күндөрү 22:00 дөн 06:00 гө чейин, ошондой эле күнү-түнү дем алыш жана майрам күндөрү.

Эл аралык сүйлөшүү тарифтери1

Аймак: г. Бишкек
КМШ өлкөлөрү Күндүзгү тариф, (сом)Түнкү/дем алыш тарифи, (сом)
Россия, Украина, Беларусь, Молдова 19-5011-50
Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан14-508-50
Армения, Азербайджан, Грузия18-5011-00Эскертүү:
1. Тарифтер, КРдын мыйзамдарында каралган, салыктар эске албастан көрсөтүлдү.

Эл аралык сүйлөшүү тарифтери 1

Аймак: г. Бишкек
Чет өлкөлөр Күндүзгү тариф, (сом)Түнкү/дем алыш тарифи, (сом)
Латвия, Литва, Эстония19-5013-50
Страны Европы19-5016-00
Канада, США15-0010-00
Китай15-0011-50
Турция17-5013-50
Индия, Иран, Пакистан21-0016-50
Австралия21-0017-50
Гонконг, Япония, Южная Корея18-5015-00
Израиль19-5016-00
ОАЭ21-0016-00
Азии, Африка, Американын башка өлкөлөрү 27-5024-50Эскертүү:
1. Тарифтер, КРдын мыйзамдарында каралган, салыктар эске албастан көрсөтүлдү.