Заказдык шаар жана эл аралык байланыш

Заказдык телефон байланышы (же оператор аркылуу байланыш) шаар жана эл аралык байланышка автоматтык жол менен чыгууда тоскоолдуктар пайда болгондо жардам берет. Сүйлөшүүлөргө заказдар ошол жана келери күндөргө кабыл алынат 

Заказдык шаар аралык байланышты колдонуунун тартиби: 

Заказдык кызматтын номурун 107 териңиз жана телефонистке төмөнкү маалыматты билдириңиз: 
• Өлкөнүн аталышы; 
• Сүйлөшүү боло турган күндү жана саатын; 
• чакырыла турган пункттагы телефондун номурун;
• Сүйлөшүүнү кошо турган телеофндун номурун. 

Сүйлөшүү болгонго чейин, Сиз заказдык кызматтын номурун терип, кийинки өзгөртүүлөрдү киргизе аласыз: 
• заказ кылган сөйлөшүүдөн баш тартуу; 
• Сүйлөшүүнү башка убакытка которуу; 
• - чакырылган пункттагы Сиз айткан телефондун номурун өзгөртүү; 
• Сүйлөшүүнү жөнөкөй тарифтен тез тарифке которууга жана тескерисинче.

Тарифтөө

Заказдык байланыш автоматтык шаар жана эл аралык байланыштын тарифтери менен төлөнөт.
Заказ кылынган сүйлөшүү берген учурда (күтүү мөөнөтү – 15 мүнөткө чейин) акы 2 эселенген тариф боюнча алынат.

Башка пункттардагы, шаардагы, өлкөдөгү чакырылып жаткан абоненттин номуру тууралуу сурап-билүү

Эгерде Сиз чакырыла турган абоненттин номурунан күмөн санасаңыз же номуру өзгөргөн болсо, анда Сиз операторго башка шаардагы же өлкөдөгү телефон тууралуу сурап-билүү кызматын заказ кылсаңыз болот.
Сурап-билүү кызматынын акысы изделип жаткан телефон номеринин аймагына чалуунун 2 мүнөт акысын түзөт