Кыргыз Республикасынын калктуу пунктарынын, шаар жана облустарынын кодун: www.109.kt.kg сайтынан биле аласыз

Дүйнө жүзү мамлекеттери жана шаар коддорун Сиз адистештирилген сайттан таба аласыз:  www.citycode.ru