Бекер чалуу кызматы (Free Phone) – бул кызматты уюуштурууда тапшырык ээси жети сандагы виртуалдык телефон номуру берилет.  Ага түшкөн баардык чалуулар  кадимки телефон номурга жиберилет. Аны менен  бул номур республиканын кайсы жеринде жайгашканы маанилүү эмес. Телефон тармагынын абоненти үчүн бул чалуу акысыз болт, баардык эсептерди кызматтын тапшырык ээси тарабынан төлөнөт.  

Мындай кызмат батыш өлкөлөрүндө жана КМШ да терең жайылган, көптөгөн компаниялар тарабынан кардарларды тартууга колдонулат. Алар үчүн кызыктырган суроо боюнча бекер чалуу мүмкүнчүлүгү бул фирманын пайдасына кошумча критерий болуп саналат (мындайча айтканда "рекламалык номер").  

Бишкектеги компания, башка облустардын жашоочуларында өзүнүн товарларын сатып алуучулардын потенциалдык кардарларын көрүп жатат деп эсептейли.  Ал бул  кызматтын тапшуруучусу болот да баардык чалуулары бекер болгон Кыргызстандын баардык бурчундагы жашоочулар менен түздөн-түз иштөө мүмкүнчүлүгүн алат.   Республика боюнча тармагы бар соода компанияларына ар бир региондо өз-өзүнчө телефон номурларын жарыялоонун кажети жок.  Баардык өлкө боюнча бирликтүү номур колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. Мындан тышкары, компания кызматкерлери команлировкага кетип жатып, иш суроолорун чечүү үчүн эч нерсе төлөбөстөн чала алышат.  Балдарды эс алууга же окууга узатып жатып, ата- энелер балдарынын акча коротпостон үйгө чалуусуна ишеничте болушат. Ошондой эле балдары улгайган атаөэнесинин  сүйлөшүүлөрүн төлөй алышат. Шаар аралык сүйлөшүүлөр чалып жаткан адам тарабынан эмес виртуалдык номур ээси тарабынан төлөнөт. 

Тарифтер1

Аймак: г. Бишкек
КызматтарТөлөө өлчөмү, сом
Жалгыз(бир) интеллектуалдык номурду колдонуу укугун  берүү  380-00
Бир (кийинки) интеллектуалдык номурду колдонуу укугун берүү  380-00
Жалгыз(бир) интеллектуалдык номурду колдонууну   бир айга  берүү  190-00
Интеллектуалдык номурду алмаштыруу 38-00
Абонементтик төлөө*
Бир интеллектуалдык номурду колдонуу үчүн, айына  152-00
ар бир номур үчүн, ар бир суткада  38-00
ар бир номур үчүн "пауза" режими 38-00
Эскертүү:
1. Тарифтер КР мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү. 
2. * Тарифтерге кошумча тапшырык ээси кирген чалууларды төлөйт:
2.1.  Ар бир толук жана толук эмес жергиликтүү телефон кошулуу үчүн - 0,25 сом.
2.2.  Ар бир тлук жана толук эмес шаар аралык телефон кошулуусуна - НАС КРдын 4 февраль 2008 ж. №17-пр ЧНН (К=1) коэффициентин эске албастан "операторлор котегорияся үчүн бекитилген буйругу,  «Основные тарифы на услуги электрической связи, предоставляемые операторами на рынке связи и подлежащие государственному регулированию», 125-1 Прейскурантына ылайык тарифтелинет. 


Тарифтер1

Аймак: г. Бишкек
БагытТөлөө өлчөмү, (сом)
ар бир толук жана толук эмес сүйлөшүүү мүнөтүнө 
шаар аралык кошулуу:
облус ичинде 2-70
облус арасында  4-00


Примечания:
1. Тарифтер КР мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү.
2. Тарификация тапшырык ээсинин же каалаган апарат  (АОН, автоответчик, факс ж.б.у.с) жооп берген моменттен башталат. 

Интелектуалдык байланыш тармагы жөнүндө кошумча маалымат алуу үчүн: 0 800 500 50 50 номуруна чалыңыз.                    
Ошондой эле Бирликтүү маалымат кызматы телефондору боюнча: 08 100 (орусча) / 08 101 (кыргызча). Чалуу акысыз, сутка боюу.