Интеллектуалдык байланыш тармагы – жөнөкөй маалыматтык - суроо -жооп чалуулардан баштап татаал логикалык байланыш кызматтарына чейин.  Интеллектуалдык байланыш тармагы – бул телефон тармагынын эки абонентин гана кошпостон, эң жөнөкөй-маалымат кызматтарынан татаал логикалык байланыш кызматтарынын каалаган сценарийлерин ишке ашырууга мүмкүнчүлүк бере турган телекомуникациялык жана компютердик технологиялар топтому. 

Интеллектуалдык байланыш тармагынын жеткиликтүү кызматтары (ИБТ):
 Бекер чалуу (Free Phone 800 )
• Кошумча төлөмү бар кызмат (Premium Rate 809)
• Теледобуш берүү (Televoting 803)
• Телефон картасы (Prepaid Card Service)  кененирээк
• Эл аралык интеллектуалдык кызматтар:
• Эл аралык «Теледобуш берүү» интеллектуалдык кызматы (VOT)
• «Өз өлкөңдүн түз чалуусу» кызматы (HCD)
• Эл аралык бекер чалуу (IFS/UIFN)

Интеллектуалдык баойныш тармагынын кызматтары туурасында кошумча маалымат алуу үчүн  0 800 500 50 50 телефонуна кайрылыңыз:
Ошондой эле Бирдиктүү маалымат кызматынын телефондоруна: 08 100 (орус тилинде) / 08 101 (кыргыз тилинде). Чалуу акысыз.