Сериялык номурларды колдонуу үчүн абоненттик акы1

Аймак: Бишкек ш.
                                                                                                                             Айлык акы өлчөмү, сом
Абоненттик акыАналог АТСтерСанарип АТСтер
СанАТСтен сериялык номур (ар бир серия үчүн - СанАТСтен негизги телефонунун абонакысы 100%, ошондой эле сериялык номурга кошумча акы
Атайын байланыш түйүнүнүн (АБТ) ар бир чубалгысы менен: а) эгерде акыркы жабдуу коммерциялык жана чарбалык эсептеги мекемелердин сурап-билүү кызматтарынын жумуш орундары болсо

БШТТ 1 000-00 -
Башка облустук филиалдар 842-20 -
Атайын байланыш түйүнүнүн (АБТ) ар бир чубалгысы менен: б) эгерде акыркы жабдуу «Кыргызтелеком» ААКнын байланыш ишканаларынын сурап-билүү кызматтарынын жумуш орундары болсо 156-20-


Эскертүү:
1. Тарифтер, КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү.
2. Сериялык номурга кошумча акы – 45 сом.

Сериялык номурдан колдонуу акысын берүү1

Аймак: Бишкек ш.
                                                                                                                      Айлык акы өлчөмү, сом
Колдонуу акысын берүүАналог АТСтерСанарип АТСтер

- негизги телефондун абонакысы 100%, ошондой эле негизги телефондорду бир серияга бириктиргендиги үчүн
Атайын байланыш түйүнүнүн (АБТ) ар бир чубалгысы менен: а) эгерде акыркы жабдуу коммерциялык жана чарбалык эсептеги мекемелердин сурап-билүү кызматтарынын жумуш орундары болсо:

БШТТ 11 300-00 -
Башка облустук филиалдар 8 540-20 -
Атайын байланыш түйүнүнүн (АБТ) ар бир чубалгысы менен: б) эгерде акыркы жабдуу «Кыргызтелеком» ААКнын байланыш ишканаларынын жана бюджеттен каржыланчу мекемелердин сурап-билүү кызматтарынын жумуш орундары болсо 2 253-00-
станция аралык кошуучу чубалгылардын (КЧ) жардамы менен орнотулган телефон аппараты үчүн ( бир КЧ, эки жана андан ашык КЧ) Тариф өзүнө КЧны жана негизги телефондун абоненттик акысын камтыйтТариф өзүнө КЧны жана негизги телефондун абоненттик акысын камтыйт
Эскертүү:
1. Тарифтер, КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү.
2. Негизги телефондорду серияга бириктирүү же сериялык номурларды негизги телефондорго которуу, ар бир серия үчүн - 200 сом.