ШТТ, АТТ кызматтарына келишимдерди тариздөө тарифтери1

Аймак: Бишкек ш.
Ар бир түзүлүш үчүн Төлөө өлчөмү, сом
в г. Бишкек 513-00
Облустук, райондук борборлордо, шаарларда, штп, айыл жериндеги элдүү пункттарда (район борборунан ылдый) 256-00
Телефонду мурунку ээсине кайра каттатуу (имаратты утурунча ижарага берген убактарда) бекер

Эскертүү:
1. Тарифтер, КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү.
2. Жогоруда көрсөтүлгөн тарифтер боюнча келишимдерди тариздөө төмөнкү учурларда колдонулат:
телефон кошулган имараттын жаны кожоюнга өткөн учурда (имаратка ээлик укугун мыйзамдаштыргандан тартып 2 айдан кем эмес);
үй-бүлөө мүчөлөрүнө мурастоо мыйзамы орундатылган кезде;
Аты, фамилиясы жана атасынын аты өзгөрүлгөн кезде;
Ата-энесинин каза болушуна байланыштуу бойго жете элек балдардын камкооорчусуна өтүү учурунда.
3. Турак жайды менчиктештирүү күнүнөн 2 ай өткөндөн кийин, келишимди тариздөөдө тарифтерге 2 коэффиценти колдонулат.