Телефон орнотуу тарифтери1

Аймак: Бишкек ш.
Телефон орнотуу Аналог АТСтерСанарип АТСтер
Бишкек ш. 2 477-00 3 380-00
Облус борборлорунда1  872-00 1 690-00
Район борборлорунда, шаарларда жана шаар тибиндеги поселоктордо 1 123-00 1 014-00
Айыл жериндеги элдүү пункттарда (райондук борбордон ылдый) 200-00 300-00
Райондук, облустук борборлорго толук автоматтык чыгуу мүмкүнчүлүгү бар айыл жериндеги элдүү пункттарда (райондук борбордон ылдый) 300-00300-00


Эскертүү:
1. Тарифтер, КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү.