Жергиликтүү телефон байланышынын тарифтери мекемелер үчүн1

Аймак: Бишкек ш.
Убакыттап төлөөТөлөө өлчөмү, сом
Абонент телефон аркылуу жүргүзгөн ар бир толук жана толук эмес сүйлөшүүлөрдүн мүнөтү 0-07
УАТСтен негизги станцияга чейинки кошуучу чубалгыны ээлегендиги үчүн ар бир толук жана толук эмес мүнөтү үчүн 0-07
Эскертүү:
1. Тарифтер, КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү.