Тарифтер1

Аймак: Бишкек ш.
Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары ариптик каналдарды ижаралоо (Кыргыз Республикасынын аймагынан өткөн каналдардын тарифи)

Төлөө өлчөмү, (у.е.)
Ижаралануучу каналдарды жана тракттарды даярдоо жана кошуу 500-00
“Кыргызтелеком” ААКнын берүү тутумдары аркылуу республиканын чек арасына чейин уюштурулган
ариптик каналды ижаралоо, Кбит/сек, айына

64 143-40
128246-70
192310-80
256376-10
320455-20
384537-10
448617-50
512697-90
576760-70
640821-60
704879-10
768940-60
832997-00
8961 056-90
960 1 109-80
1024 1 165-30
1088 1 223-20
11521 272-10
12161 323-10
12801 376-00
13441 430-90
14081 488-20
14721 547-80
15361 594-20
16001 642-00
16641 691-30
17281 742-00
17921 794-40
18561 848-20
19201 903-60
19841 960-80
20482 000-00
Кыргыз Республикасынын башка аймактарына уюштурулган 2 Мбит/сек бир
агынды ижаралоо, айына:

Облус аралык SDH шакегинде (Талас, Чолпон-Ата, Нарын, Каракол шаарларынан
 сырткары агындар)
2 303-00
Чолпон-Ата шаарына (облус арасындагы 2 Мбит/сек агынды ижаралоого кошумча)765-00
Каракол шаарына (облус арасындагы 2 Мбит/сек агынды ижаралоого кошумча) 1 183-00
Талас шаарына (облус арасындагы 2 Мбит/сек агынды ижаралоого кошумча) 434-00
Нарын шаарына (облус арасындагы 2 Мбит/сек агынды ижаралоого кошумча)220-00

Эскертүү:
1. Тарифтер КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү.
2. Каналдарды ижаралоо баасына ШАТБ кызматтарынын акысы кирбейт.
3. ШАТБ кызматтарынын төлөө өлчөмдөрү «Техникалык каражаттарды жана тармактык ресурстарды берүү кызматтарынын» тарифтери боюнча аныкталат.
4. Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары каналдардын ижарасынын толук баасы каналдарды уюштуруу схемасына жараша болуп, төмөнкүлөр камтылышы мүмкүн: 
4.1. «Кыргызтелеком» ААК тармагында көрсөтүлчү ШАТБ кызматтарынын баасы
4.2. «Кыргызтелеком» ААКнын маалымат берүү тутумдары аркылуу Кыргыз Республикасынын чек арасына чейин уюштурулган ариптик каналдардын ижара баасы
4.3. Белгиленген өлкөдөн өткөн жана терминацияланган каналдын баасы (Белгиленген өлкөдөн өткөн жана терминацияланган каналды кызмат катары берген чет өлкөлүк оператор тарабынан орнотулат).
4.4. Башка мамлекеттердин аймагынан өткөн транзит каналдын баасы (транзиттик канал кызматын көрсөткөн чет өлкөлүк оператор тарабынан аныкталат).
5. Башка учурларда төлөм келишимдик баада алынат.