Тарифтер1

Аймак: г. Бишкек
Кыргыз Републикасынын чегинде аналогдук каналдарды ижаралоо
Шаар аралык жана ички зоналык каналдарды телефондук режимде ижаралоо

Төлөө өлчөмү, (сом)
Ижараланган каналдарды жана тракттарды даярдоо жана кошуу 300-00
Каналдарды жана тракттарды убакыттап ижаралоодо өчүрүү жана кошуу 60-00
Шаар жана зона ичинде кналдарды телефондук режимде ижаралоо, айына Ар бир толук жана толук эмес саат үчүн


Убакыттап ижаралооСутка бою ижаралоо 


жүк көп болгон учурдажүк аз болгон учурда
Облус чегинде22-002-257-40
Облус арасында44-004-90 14-80

Эскертүү:
1. Тарифтер КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү.
2. . Аналогдук тракттарды ижаралоо төлөмү толук жүктөлгөн тайпалык тракттардын бирдиктери түзгөн тоналдык жыштыктагы өз алдынча каналдардын суммасынан аныкталат.
3. Эң жогорку жана эң төмөнкү жүктөлүү мезгилдери, келишим түзгөн байланыш мекемелери тарабынан орнотулат (жергиликтүү убакыт боюнча).
4. Башка учурларда төлөмдөр келишимдик тарифтерде алынат.