Virtual Privite Networks (VPN) - виртуалдык жеке тармактар. Локалдык тармагы бар бир нече офиске ээ болгон. жана бул тармактарды бирдиктүү маалымат мейкиндигине оз байланыш сызыктарын курбастан кошууну каалаган корпоративдүү колдонуучулар үчүн сунушталат. 

VPN L2 каналы аркылуу аймактык-чектетилген корпараивдүү тармак арасында Интернет тармагында каалаган маалымат берилүүсү мүмкүн.   VPN L2ге кошулган түйүн саны чектелген эмес.

 Клиент үчүн VPN тармагын кошуу артыкчылыгы:

VPN L2 чечими төмөнкүлөр үчүн оптималдуу:

компаниянын тармагын кошулуу мүмүкүнчүлүгүн камсыздоо үчүн кызматкерлери дайыма  иш сапарларында болгон компаниялар үчүчн бул чечим оптималдуу. 

Кызмат Кыргыз Республикасы тармагынын баардык мулдтисервистик түйүндөрүндө ачык. 

Интернет (ADSL) жана (VPN L2)берилиштерди берүү тармагына жетүү түйүндөрү бар Кыргыз Республикасынын конуштары  кененирээк