VPDN
 (Virtual Private Dial-up Network)  кызматы оператордун модемдик кубатын өз корпоративдүү тармагына кошулуу мүмкүнчүлүгүн камсыздоо үчүн колдонууга жол берет. Бул кызмат компаниянын ички жана анын клиеттери муктаждыктары үчүн каралган. VPDN кызматы компаниянын кошумча телефлн линияларын жана атайы жабдыктарды тейлөө жана орнотуу чыгымдырын жокко чыгарат.  


Маалыматты туруктоо жана коопсуздугун камыздоо үчүчн аутентификациялоо механихми колдонулат.            
компаниянын ички тармагы тышкы колдонуучулар үчүн эки жолку авторизация менен беккитилген: биринчиден оператор тармагында, экинчиден компания тармагында. трафик шифрленген туннел боюнча берилет.             

Ошентип, компания жалпы колдонуу телефон тармагына кошулган, оператор ресурстары камтылган виртуалдык модем пулун колдонуу мүмкүнчүлүгүн алат.  муну менен бирге санарип жана аналог байланыш линияларына кошулуу бар. Компания колдонуучуларынын баардык кошулуулары убакыт боюнча тарифтелет, башкача айтканда компания колдонуучулардын линияда болуу убактысы үчүн ган төлөйт. 

L2ТР протоколу боюнча уюушулган тунелдерди кабыл алуу Cisco Systems компанисынын каалаган мултисервистик маршрутизаторунда мүмкүн 1700 сериясынан баштап. Мындай маршрутизатор бир эле убакытта провайдер жана Интернет тармагына кошулууу үчүн колдонулат. Авторизация сервери катары каалаган коммерциялык же бекер жайылган програмдык продукттар кодлонулуш мүмкүн. виртуалдык жеке тармакка кирүү пароль аркылуу жүргүзүлөт.   


 VPDN кызматынын артыкчылыгы

• Башка тармак, област жана шаар аймагында Интернет тармагы аркылуу алыстатылган колдонуучунун корпоративдик сервистик ресурстарына жетүү.

• Каналга тармактык коопсуздук.