Тарифтер1

Аймак: г. Бишкек
IP-адрес блогу  1 блок IP-адрес үчүн баа (сом-тыйын), айына
4 315-79
8 596-49

Эскертүү:
1. Тарифтер, КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү

1. Кошулуу ылдамдыгы жогорулаган учурда кошулуу акысы айырмасы төлөнөт. 
2. Трафикти эске алуу менен абоненттик төлөөнү алууда: 
2.1. Эсептөөдө кирген же чыккан абонент трафиги эсептелинет, кайсынысы чоң болсо. Муну менен бирге трафик оператор, кыргызстандык жана чет жактык болуп бөлүнөт. 
2.2. Кыргызстандык трафик – тармактын ижараланбаган ресурстарын камтыган, маршрут боюнча өткөн, маалымат агымы.  Оператор трафиги – лператор тармагы ичиндеги трафик (бул трафик акысыз берилет). Калган трафик четтик болуп саналат.  
2.3. Трафик үчүн төлөө 1 Мбайт тактыгында жүргүзүлөт. Толук эмес Мбайт толукталат. Эгерде толук эмес Мбайт көлөмү -500 кбайттан төмөн болсо четке кагылат, эгерде - 500 кбайттан жогору болсо толук Мбайтка чейин толукталат.
2.4. Минималдыктан жогорулаган,  четтик трафик боюнча акы алуу төмөндөгүчө алынат:
2.4.1. Эсептик ай бүткөндөн кийин четтик(кыргызстандык) трафиктин кайсынысы (ички же тышкы) жогору экени аныкталат;
2.4.2. Эгерде четтик трафиктин чоңураак бөлүгү, минималдуудан төмөн болсо колдонулбаган трафик үчүн акы абонентке кайтарылып берилбейт;
2.4.3. Эгерде четтик тарифтин чоңураак бөлүгү минималдыктан жогоруу болсо анда 3.2 позициясында көрсөтүлгөн тарифтерге ылайык ар бир Гбайт трафиги үчүн көрсөтүлгөн баа алынат;
2.4.4. Четтик трафиктин жалпы көлөмүнөн абонементтик акы ичине кирген трафик көлөмү алынат;
2.4.5. алынган айырма 2.2 позициясында көрсөтүлгөн 1 Гбай үчүн тариф акысына көбөйтүлөт.
2.5. Эсептик ай календардыкка барабар. 
3. Интернет тармагына пакет кызматы:
3.1. Кардардын DNS тармак зоналарын орнотуу (түз жана тескери);
3.2. Тарифтерге жана  RIPE эрежелерине ылайык талап кылынган 
IP адрес көлөмүн берүү;
 
3.3. KTNET.KG иерархиясында 3 деңгээлдеги доменди каттоо  
 
4. Жогоруда көрсөтүлгөн кызматтар акысына ГТС кызматтыры кирбейт, алар үчүн туура келүүчү тарифтер боюнча акы алынат. 
5. Кардарга бир нече кошулуу порттору берилсе, алардын ар бири үчүн акы алынат.
6. Интернет кызматы жабдып туруучуну алмаштырганда, өчүрүлгөндө берилген  
IP адрети колдонуу жана 
 
 DNS зоналарын жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылат.