Колдонуучуга Интернет тармагынын баардык кызмат топтомун  жана эң комфорттуу шарттарын берген вариант болуп, Интернетке бөлүнүп берилген сызыгы боюнча кошулган локалдык тармак ичинде иштөө саналат. 

Бөлүнүп берилген сызыгы Интернет тармагына жогорку ылдамдыкта (2,3 Мбит/сек) кошулууга мүмкүндүк берет. Мындан тышкары бул технология, Интернет тармагына жетүү үчүн, сатуу түйүндөрүн, офистерди, кампалардын локалдык тармагын бириктирүүгө колдонулган,  VPN - корголгон корпоративдик тармактарын курууга колдонулушу мүмкүн. 

Мындай туташтырууда локалдык тармак Интернет тармагынын бөлүгү болуп калат. Все пользователи ЛВТнын баардык колдонуучулары глобалдык тармактын баардык сервистери: электрондук дарек, телеконференция, алыстатылган компьютерлерге терминалдык кошулуу, файлдарды жөнөтүү, бөлүштүрүлгөн ситсема жана берилиштер баазасына жетүү жумуштарына мүмкүнчүлүк алышат.            

ОАО «Кыргызтелеком» заманбап өз тармагынаа ээ болуу менен, өз кардарларына төмөнкү артыкчылыкка ээ болгон, бөлүнүп берилген сызыгын колдонуу менен туташууну сунуштай алат

• 64 Кбит/с дан  2048 Кбит/с га чейин кардардын талабына жараша Интернет тармагына гарантталган ылдамдыкта үзгүлтүксүз жетүү.
• Дайыма бош телефон сызыгы           
• Хостингке кошумча чыгым кылбастан кардардын өз mail, www, ftp сервистерин орнотуу мүмкүнчүлүгү                     
• Бир эле убакытта Интернет тармагында локалдык тармагынын баардык олдонуучуларынын иштөөсү            
• Гарантталган ишенимдүүлүк жана туруктуу жумуш            
• Кабыл алынып жана берилип жаткан маалыматтын коопсуздугу                    
• Провайдерге чалуу зарылдыгынын жана телефон үчүн  убакыттап төлөөнүн жок болуусу           
• Көз ачып жумганча колдонуучулардын почта жана башка материалдарды алуусу                    
• Филиалдар менен байланыш мүмкүнчүлүгү, алыстатылган офистер арасы иш кагаздар алмашуусун оптимизациялоо                    
• Талапка жараша пайдалуу төлөө системасы          
• Мултимедия менен иштөө мүмкүнчүлүгү, видеоконференцияны уюуштуруу                    
• ОАО «Кыргызтелеком» техникалык персоналы тарабынан тармак абалынын туруктуу мониторинги                     
• Трафикти төлөө зарылчылыгынын жоктугу 
• 15 Мбайт өлчөмүндө почта жащигин бекер алуу жана web-сервер жайгаштыруу, ошондой эле 50 Мбайт өлчөмүндө диск мейкиндигин бөлүп берүү           

Сиздин талапка жооп берген, бөлүнүп берилген сызыгы боюнча уюуштурулган коммерциялык сунушту алуу үчүн:
60 16 24, 60 16 26, 60 16 27, 60 16 28, 60 16 29, 60 16 63 телефону боюнча чалыңыз

Иш убактысы:  08:00 дөн 17:00 го чейин