Тарифтер1

Аймак: г. Бишкек
"Frame Relay" каналын ижаралоо төлөмү, айына (сом)
Республика облустары ичинде
 
Порт ылдамдыгы кБит/сек
CIR, кБит/сек 32 64 128 384 512 768 1024 1536 2048
8 8 288 8 917  9 583 12 987 15 244 21 238 27 67628 71229 785
16  8 769  9 361  10 027  13 431  15 688  21 682   28 120 29 15630 229
32  9 916  10 582   13 949  16 206 22 237 28 63829 67430 784
64

11 211 14 615 16 872 22 903 29 30430 34031 413
128


15 392 17 649 23 680 30 08131 11732 190
192


16 317 18 574 24 605 31 00632 04233 115
25619 68425 71532 11633 15234 225
320
27 04733 48534 52135 594
38428 675 35 076 36 112 37 185
448

37 000 38 036 39 146
512

39 331 40 367 41 440
576


43 142 44 252
640

46 50947 582
704


50 50551 578
768


55 31556 388
83262 160
89669 079
96077 404
1024


87 394


"Frame Relay" каналын ижаралоо төлөмү, айына (сом)
Облус ичинде
 
Порт ылдамдыгы, кБит/сек
CIR, кБит/сек 32 64 128 384 512 768 1024 1536 2048
8 5 550 5 957 6 401 8 658 10 138 14 171 18 426  19 129 19 869
16 5 846 6 253 6 697 8 954 10 434 14 467 18 759 19 425 20 165
32 6 586 7 030 9 324 10 804 14 837 19 092 19 795 20 498
64

7 474 9 731 11 248 15 244 19 536 20 239 20 942
128


10 249 11 766 15 762 20 054 20 757 21 460
192


10 878 12 395 16 391 20 683 21 349 22 089
25613 135 17 131 21 423 22 126 22 829
320
18 056 22 311 23 014 23 717
384
19 129 23 384 24 087 24 790
448

24 679 25 382 26 085
512

26 233 26 899 27 639
576


28 786 29 489
640


31 006 31 709
704


33 670 34 373
768


36 889 37 592
83241 440
89646 065
96051 615
102458 275


"Frame Relay" каналын ижаралоо төлөмү, айына (сом)
шаар ичинде
 
Порт ылдамдыгы, кБит/сек
CIR, кБит/сек 32 64 128 384 512 768 1024 1536 2048
8 2 775 2 960 3 182 4 329 5 069 7 067 9 213 9 583 9 916
16 2 923 3 108 3 330 4 477 5 217 7 215 9 361 9 731 10 064
32 3 293 3 515 4 662 5 402 7 400  9 546 9 879 10 249
64

3 737 4 884 5 624 7 622 9 768 10 101 10 471
128


5 143 5 883 7 881 10 027 10 360 10 730
192


5 439 6 179 8 214 10 323 10 693 11 026
2566 549 8 584 10 693 11 063 11 396
320
9 028 11 174 11 507 11 877
384
9 546 11 692 12 025 12 395
448

12 321 12 691 13 061
512

13 098 13 468 13 801
576


14 393 14 763
640


15 503 15 873
704


16 835 17 205
768


18 426 18 796
83220 720
89623 014
96025 789
102429 119


Эскертүү:
1. Тарифтер, КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү
2. Сеанарип каналды кошуу жана даярдоо үчүн акы өзүнө стандарттуу интерфейси (V. 35, G.703, RS.232) 
 менен кошулуу жабдыгында портту бөлүп берүүнү камтыйт жана ар бир 
 
Frame relay тармагына кошулуу түйүнү үчүн алынат
 
.
3. Гарантталган берилиштерди берүү ылдамдыгы (CIR) – убакыт интервалы ичинде тармак берүүгө даяр болгон, берилиштердин максималдуу көлөмү (Вс). убакыт инетрвалы Тс – бир секунда.
4.  
Frame Relay (FR) дин 
 
 5 каналын ижаралоодо кошумчаланган эсепке  5% арзандатуу берилет.
5.  
Frame Relay (FR) дин 
 
 10 каналын ижаралоодо кошумчаланган эсепке  10% арзандатуу берилет.
6. FR каналын экинчи жылдан баштап ижаралоодо  
5% арзандатуу берилет.
7.  FR каналын үчүнчү жылдан баштап ижаралоодо  
10% арзандатуу берилет.
8. Жогоруда көрсөтүлгөн кызматтар акысына ГТС кызматтыры кирбейт, алар үчүн туура келүүчү тарифтер боюнча акы алынат.