Тарифтер1

Аймак: г. Бишкек
Frame RelayАкысы, (сом)
Республика облустары арасында:
Каттоо жана кошулуу 14 060-00
Облус ичинде:
Каттоо жана кошулуу7 400-00
Шаар ичинде:
Каттоо жана кошулуу 5 550-00
Эскертүү:
1. Тарифтер, КРдын мыйзамдарында каралган, салыктарды эске албастан көрсөтүлдү
2. Сеанарип каналды кошуу жана даярдоо үчүн акы өзүнө стандарттуу интерфейси (V. 35, G.703, RS.232)
 менен кошулуу жабдыгында портту бөлүп берүүнү камтыйт жана ар бир 
Frame relay тармагына кошулуу түйүнү үчүн алынат
.
3. Гарантталган берилиштерди берүү ылдамдыгы (CIR) – убакыт интервалы ичинде тармак берүүгө даяр болгон, берилиштердин максималдуу көлөмү (Вс). убакыт инетрвалы Тс – бир секунда.
4. 
Frame Relay (FR) дин 
 5 каналын ижаралоодо кошумчаланган эсепке  5% арзандатуу берилет.
5. 
Frame Relay (FR) дин 
 10 каналын ижаралоодо кошумчаланган эсепке  10% арзандатуу берилет.
6. FR каналын экинчи жылдан баштап ижаралоодо 
5% арзандатуу берилет.
7.  FR каналын үчүнчү жылдан баштап ижаралоодо 
10% арзандатуу берилет.
8. Жогоруда көрсөтүлгөн кызматтар акысына ГТС кызматтыры кирбейт, алар үчүн туура келүүчү тарифтер боюнча акы алынат.