Искаков Салават Турдуходжаевич 
«Кыргызтелеком» ААКнын директорлор Кеңешинин төрагасы

Усенканов Бекзат Багдатканович 
«Кыргызтелеком» ААКнын директорлор Кеңешинин мүчөсү

Кадырбеков Даниэль Жээналиевич
«Кыргызтелеком» ААКнын директорлор Кеңешинин мүчөсү

Джамгырчиев Муратбек Абасович
«Кыргызтелеком» ААКнын директорлор Кеңешинин мүчөсү

Исаков Акылбек Сейитбекович
«Кыргызтелеком» ААКнын директорлор Кеңешинин мүчөсү

«Кыргызтелеком» ААКнын акционерлеринин Жалпы чогулушунун 2015-жылдын 12-августундагы Чечими.