“Кыргызтелеком” ААКнын башкармалыгы Коомдун аткаруу органы болуп эсептелип, акционерлердин Жалпы чогулушунун жана директорлор Кеңешинин өзгөчө компетенциясына кирген маселелерден башка, күнүмдүк иш-аракеттер боюнча суроолорду чечет. Башкармалык акционерлердин жалпы чогулушунунун жана директорлор Кеңешинин алдында ага жүктөлгөн милдеттер боюнча жооптуу.

“Кыргызтелеком” ААКнын башкармалыгынын курамы: 

Мадаминов Нурлан Сабырович 
Башкармалыктын төрагасынын милдетин аткаруучу - президент

Куталиев Кылыч Бегималыевич
Башкармалыктын мүчөсү, стратегияны өнүктүрүү боюнча директору

Джумадилде уулу Мурадил
Башкармалыктын мүчөсү, вице-президент - административдик директор

Исманов Марат Абдыкадырович
Башкармалыктын мүчөсү, вице-президент – техникалык директор

Абдылдаев Дуйшенбек Рыскулбекович
Башкармалыктын мүчөсү, вице-президент - коммерциялык директордун милдетин аткаруучу