Кусеинов Туратбек Акматович 
Текшерүү комиссия төрагасы

«Кыргызтелеком» ААКнын акционерлеринин Жалпы чогулушунун 2015-жылдын 04-апрелиндеги Чечими.