Ишкананын аталышы: «Кыргызтелеком» Ачык Акционердик Коому
Кыскача аталышы: «Кыргызтелеком» ААКсы
Тармак: Телекоммуникация
Уставдык капитал:620 009 миң сом
Менчик түзүмү:
Мамлекет - 77,84 %
Социалдык Фонд - 12,51 %
Жеке жана юридикалык жактар - 9,65 %
Негизги иш аракети: . Мамлекеттик бийлик органдарын жана башкармалыктарды, чарбалык субъекттерди, юридикалык жана жеке жактарды Кыргыз Республикасынын аймагында телекоммуникациялык кызматтар менен камсыздоо.
Корпоративдик башкаруу:Акционерлердин жалпы жолугушу.
Директорлор Кеңеши (составы 5 кишиден турган байкоо органы акционерлердин чогулушунда шайланат ).
Башкармалык (составы 5 кишиден турган аткаруучу орган «Кыргызтелеком» ААКнын акционерлеринин чогулушунда шайланат) .
Текшерүү комиссиясы (көзөмөлдөө органы) .
Башкармалыктын төрагасы : Баратбаев Аскар Сарбозович
Негизги көрсөтүлчү кызматтар:жергиликтүү, шаар жана эл аралык телефон айланышы;
маалымат берүү;
телеграфия;
эфирдик теле жана радио уктуруу;
зым аркылуу уктуруу;
каналдарды ижаралоо;
маалымат берүүчү глобалдык тармакка кирүү;
Интернетке кирүү;
карталык таксафондор;
ариптик телефон станциялары колдоочу кошумча кызматтар;
интеллектуалдык байланыш тармагы.
Кызматкерлердин саны:2900 киши
Абоненттердин саны:456 137
Юридикалык дарек:Кыргыз Республикасы Бишкек ш. Чүй проспекти, 96
Телефон:+996 312 681616
Факс: +996 312 662424
Интернеттеги дареги:www.kt.kg
Электрондук даректер: info@kt.kg;
pr@kt.kg 
Реестр кармоочу :Көз карандысыз каттоочу ОсОО "Региструм": Кыргыз Республикасы, Бишкек ш. Гвардейский таркөчө, 31 тел.: 44 34 00, 44 34 30