"Кыргызтелеком"  ААКсы кесипкөй жана таланттуу адистерди тартууга кызыкдар.

Компания кызматкерлердин кесиптик квалификациясын өнүктүрүү жана жогорулатуу үчүн каражаттарды инвестициялай, өндүрүштүк жана башкаруу аракеттерине багытталган демилгелерди жана инновацияларды колдойт.

Компаниянын кадрдык ишинин негизги багыттары болуп:

• адистерди жана жеткечилерди тартуу жана ийкемдөө;
• 
үзгүлтүксүз окуу жана кадрдык резерв программасын өнүктүрүү жана карьера;
• эмгекке умтулуу, анын ичинен команданын жыйынтыгына кошкон өздүк салым үчүн сыйлоо эсептелинет.

Бүгүнкү күндө Кыргызстандын 7 аймагында 6 миңге жакын адам эмгектенет. Компания өзүнүн кызматкерлерин жалпы маселелерди аткарууга багыт алган, ойлору төп келген бир командасы жана ишибиздин өнөктөштөрү катары баалайт.

Резюмеңизди контакттык маалыматтары менен  info@kt.kg pr@kt.kg электрондук дарегине жөнөтүңүз.

Бош орундар пайда болгондо жана Сиз талаптарга жооп бергенде, биз Сиз менен байланышабыз.