Башкаруучу топ
Генералдык мүдүр: Бегалиев Кубанычбек Асылбекович
Техникалык мүдүр: Джунузаков Усан Сураналиевич
Административдик мүдүр: Дюшенбиев Нарынбек Кадырбекович
Башкы бухгалтер: Тайлашева Зоя Алексеевна
Юридикалык адрес:  Бишкек ш.,  Эркиндик бул. 122
Контакттык  телефон: 0 (312) 67-19-190 (312) 67-05-09 -кабылдама

РПО РМТР  структурасы 
 РПО РМТР структурасына төмөнкү мекемелер кирет:
yes.pngБашкы мекеме          
yes.pngРадиорелей магистралдарынын территориалдык башкармасы (ТУРМ - 1)
yes.png
Радиорелей магистралдарынын территориалдык башкармасы №2 (ТУРМ - 2)