Сурап-билүү телефон номурлары 
Сурап  -билүү кызматы: 109
Сүйлөшүүгө тапшырык бкрүү: 107
Телефон боюнча телеграфты алуу: 106
Кабылдама: 0 (3135) 5-01-91
Иш убактысы: с 8:00 до 17:00

Калкты кабыл алуу
Мүдүр: Каймолдаев Джанибек Ташметович, (баардык суроолор боюнча)
кабыл алуу сааты: шаршемби 09:00 дон 11:00 го чейин
Адрес:  Кемин шаарчасы, Ленина көч. 2

Дооматтар менен иштеген жумушчулар
Операторлор: Сергиенко Ольга Евгеньевна, тел.: 0 (3135) 5-00-00
Мырзабекова Бегай Жумашовна, тел.: 0 (3135) 5-01-09

 Интернет кызматы 
Инженер: Казымов Сергей Валерьевич, тел.: 0 (3135) 7-90-05, 0 (3135) 5-09-41

Сүйлөшүү пункту адреси
 Орловка шаарчасы,  Кудряшова көч. 5, тел.: 0 (3135) 5-22-00

Эсеп жана сүйлөшүү пункту адреси
 Кемин шаарчасы, Ленина көч. 2, тел.: 0 (3135) 5-09-95