Сурап-билүү телефон номурлары
Сурап-билүү кызматтары: 109
Сүйлөшүүлөргө тапшырык берүү : 107
Телефон боюнча телеграммаларды алуу: 106
Кабылдама:  0 (3138) 6-17-800 (3138) 6-11-22
Иш убактысы: 8:00 дон 17:00 го чейин


Калкты кабыл алуу
Мүдүр: Ризатдинов Халил Мансурович, (баардык суроолор боюнча)
Кабыл алуу сааттары: шейшемби, бейшемби  08:00 дон 10:00 го чейин
Адрес: Токмок шаары,  Борончиева көч. 47

Дооматтар менен иштеген жумушчулар
 Чуй-Токмокского районунун менеджери: Ризатдинова Лилия Халиловна, тел.: 0 (3138) 6-39-09

Интернет кызматтары
Оператор: Шаршенова Светлана Акыновна, тел.: 0 (3138) 6-18-94

Сүйлөшүүлөр пункту адрестери 
Токмок ш., Борончиева көч. 47, тел.: 0 (3138) 6-36-84 
Токмок ш., Жантаева  көч. 25, тел.: 0 (3138) 5-12-99
Токмок ш., 1 м-он, «Жилсервис» имараты, тел.: 0 (3138) 5-41-41
Чуй айылы,  Бригадная көч. 9, тел.: 0 (3138) 5-75-27

Эсеп жана сүйлөшүүлөр пунктар адреси
Токмок ш., Борончиева көч. 47, тел.: 0 (3138) 6-18-90, 0 (3138) 6-18-91, 0 (3138) 6-18-92 
Чуй айылы,  Бригадная көч. 9, тел.: 0 (3138) 5-85-42