Калкты кабыл алуу
Баардык суроо боюнча: БШТТ башкармалыгы
Кабыл алуу сааттары: шаршемби 10:00 дон 12:00 го чейин
Адрес: Бишкек шаары, Ахунбаева көч. 123
кабыл алуу жетекчилер кабинетинде болот

БШТТ Директору : Дя Александр Юрьевич, (баардык суроолор боюнча)
Кабыл алуу сааттары: шаршемби 10:00 дон 12:00 го чейин
Коммерциялык директор: Джантемиров Руслан Муханбетович,(баардык суроолор боюнча)
Кабыл алуу сааттары: шаршемби 10:00 дон 12:00 го чейин
Техникалык директор: Учкемпиров Туратбек Аскаралиевич, (телефондун иштөө сапатына байланыштуу)
Кабыл алуу сааттары: шаршемби 10:00 дон 12:00 го чейин